Thi công xây dựng

Thi công cột BTCT

Ngày Đăng: 06/04/2021 - Lượt xem: 213

Đi sắt cho cột theo bản vẽ thiết kế

Đóng cốt pha cột

Đổ bê tông cột

Tháo cốt pha cột và xây tường gạch ống

Hotline: 0946061061
Chỉ đường SMS: 0946061061
0946061061
Hotline:0946061061