Cam Kết Chất Lượng

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG PHÁT TRIỂN – ĐỔI MỚI – TIÊN PHONG Công Ty TNHH KT-XD KIẾN LÂM là một “Công Ty Chuyên Nghiệp Về Lĩnh Vực Thiết Kế _ Thi Công Xây Dựng” các công trình dân dụng và công nghiệp.

 

- Công ty hoạt động dựa trên nền tảng của hệ thống quản lý chất lượng đảm bảo phù hợp với các quy định của công ty và pháp luật. Công ty cam kết thực hiện việc: Luôn luôn thỏa mãn yêu cầu của khách hàng. Cải tiến hệ thống chất lượng. Nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động. Phát triển nguồn nhân lực. Thường xuyên giáo dục và hướng dẫn cho Cán bộ, Công nhân viên thấu hiểu về tầm quan trọng của việc đáp ứng các yêu cầu của các Khách hàng. Đồng thời thực hiện đúng yêu cầu chế định và yêu cầu của luật pháp.

- Thường xuyên xem xét xây dựng và điều chỉnh Chính sách chất lượng hợp với mục tiêu từng thời kỳ hoạt động Công ty. Đảm bảo các Mục tiêu chất lượng phải được xây dựng tại mọi cấp và từng bộ phận chức năng thích hợp của Công ty. Các mục tiêu chất lượng được xem xét, ban hành từng năm luôn nhất quán với Chính sách chất lượng của Công ty và phù hợp với các yêu cầu mong muốn của Khách hàng.

- Thường xuyên tiến hành xem xét Hệ thống quản lý chất lượng để bảo đảm luôn được áp dụng có hiệu lực và hiệu quả. Duy trì đầu tư thỏa đáng các phương tiện, thiết bị góp phần nâng cao chất lượng các hoạt động sản xuất đang được thực hiện tại Công ty. Cung cấp nguồn lực, không ngừng nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ, công chức đặc biệt chú trọng nội dung đào tạo Quản lý chất lượng để vận hành hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng nhằm ổ định chất lượng Sản phẩm luông phù hợp với các yêu cầu của khách hàng Công ty mong muốn chính sách này được thông tin để toàn thể cán bộ – công nhân viên thấu hiểu và cùng nhau thực hiện hiệu quả, nhằm đưa công ty ngày càng phát triển bền vững.

Chia sẻ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN